Please attach example data that illustrate your problem or which you'd like to process with the intelligent algorithm. Paste them as raw text or attach as a separate file. If you want to attach several files, create a ZIP-compressed archive.

The sample may be small, 100 records is enough in most cases.
 
   
   
  Prosimy o dołączenie próbki danych, która zilustruje Twój problem, lub którą chciałbyś analizować z użyciem inteligentnych algorytmów. Wklej ją jako zwykły tekst lub dołącz w formie oddzielnego pliku. Jeśli chciałbyś dołączyć kilka plików, utwórz archiwum skompresowane ZIP.

Próbka nie musi być duża, zwykle 100 rekordów będzie wystarczające dla wstępnej analizy.
 
   

Usługi

TunedIT stanowi pomost między nauką a przemysłem. Oferujemy wsparcie w zakresie analizy danych, optymalizacji i data mining. Pomożemy Ci sformułować zadanie w ścisłym matematycznym języku, ocenimy jego złożoność i przedstawimy je członkom naszej międzynarodowej społeczności naukowej w formie konkursu internetowego, po zakończeniu którego otrzymasz prawa do wykorzystania najlepszego rozwiązania.

  • Jakość. Setki profesjonalistów przeanalizuje Twój problem i przetestuje różne algorytmy, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie istnieje żaden inny sposób na uzyskanie algorytmu o tak wysokiej jakości.
  • Bezpieczeństwo. Uczestnicy nie mają bezpośredniego dostępu do Twoich poufnych danych, które są bezpiecznie przechowywane na komputerach TunedIT lub Twoich i są wykorzystywane jedynie do przetestowania nadesłanych rozwiązań w formie testu "czarnej skrzynki".
  • Elastyczność. Obsługiwane są wszystkie typy zadań data mining. Jeśli Twój problem jest nietypowy, zaimplementujemy właściwą dla niego procedurę ewaluacji.

Dziedziny zastosowań: systemy rekomendacji, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), analiza tekstu, przetwarzanie języka i mowy, prognozowanie szeregów czasowych, rozpoznawanie obrazów i dźwięku, bioinformatyka, genetyka i wiele innych.

Przekaż nam informacje o Twoim problemie korzystając z poniższego formularza. Wskaż także, czy istnieje już pewien algorytm dla tego zadania i chcesz uzyskać lepszy, czy może nie masz jeszcze żadnego zaimplementowanego rozwiązania?

Kontakt

Imię
E-mail
Telefon
Treść zapytania
Próbka danych 2|-30
(opcjonalnie)
 Tekst  Plik
   
   

Gwarantujemy poufność przekazanych danych. Będą one wykorzystane jedynie w celu analizy Państwa problemu i odpowiedzi na zapytanie.

Copyright © 2008-2013 by TunedIT
Design by luksite